Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 291697

Mönkijän hankinta

Kuuskeri Timo Aleksanteri

10.04.2024 - 10.04.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa hankitaan mönkijä helpottamaan ja mahdollistamaan talvikalastusta jäällä. Mönkijää käytetään myös saaliin ja tarvikkeiden kuljettamiseen kalastuksen tukikohdasta purkupaikalle.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

291697

Startdatum

10.04.2024

Slutdatum

10.04.2025

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner