Projekt
Utvecklingsprojekt - 40369

Monolan aitan kunnostaminen ja toiminnan kehittäminen – kehittämishanke

Monola-seura ry

30.04.2016 - 30.12.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Lieksan kaupungin maaseutualueella Surpeenvaaran kylässä sijaitseva säveltäjä Jean Sibeliuksen häämatkakohde (1892), Monolanniemen aitta pihapiireineen, on ainutlaatuinen, kansainvälisesti kiinnostava ja kulttuurihistoriallisesti merkittävä vetovoimatekijä, joka on huonon kuntonsa vuoksi jäänyt alueen matkailussa ja yhteisön omassa toiminnassa lähes kokonaan hyödyntämättä. Monola-hankkeen teki ajankohtaiseksi Sibelius 150 -juhlavuosi 2015. Lieksan kaupunginhallitus päätti 7.3.2016 lahjoittaa Monolanniemen aitan Monola-seura ry:lle sekä vuokrata yhdistykselle tarvittavan maa-alueen. Monola-seura ry on perustamisestaan, kesästä 2015, lähtien kerännyt varoja Sibeliuksen häämatkakohteen kunnostamisen hyväksi. Hankkeen näkyvin konkreettinen toimenpide on aitan ja sen ympäristön kunnostaminen. Lisäksi hankkeen jälkeisen toiminnan suunnittelemiseksi ja turvaamiseksi kootaan matkailu-, kylä- ja kulttuuritoimijoiden ym. yhteistyöverkosto sekä kerätään Monolaan ja Sibeliuksiin liittyvää perinnettä ja historiaa kohteen tulevien käyttäjien tarpeisiin. Monola-hankkeen tavoitteena on maaseudun elinvoimaisuuden ja elämänlaadun lisääminen saattamalla Sibeliuksen häämatkakohde matkailu-, kylä- ja kulttuuritoiminnan käyttöön. Tavoitteena on myös saada säilymään kansallisesti ja kansainvälisesti sekä kyläyhteisön viihtyvyyden, elinympäristön ja itsetunnon kannalta merkittävä, kulttuuri- ja sivistyshistoriallisesti arvokas kohde ja miljöö. Tavoitteena on lisäksi saada maailmanlaajuisesti valmiiksi tunnettu Sibeliuksen nimi näkyviin alueen matkailumarkkinoinnissa ja matkailukuvan luomisessa. Hankkeen lähitavoitteena on saada kunnostettu kansallissäveltäjän häämatkakohde käyttöön Suomi 100 -juhlavuonna 2017. Monola-hankkeen pääkohderyhmä on paikalliset ja alueelliset matkailuyritykset ja -toimijat. Muita kohderyhmiä ovat kyläläiset ja muu paikallinen väestö sekä kulttuurimatkailullisen sisällön tuottajat. Välillisiä kohderyhmiä ovat kotimaiset ja ulkomaiset matkailijat.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

40369

Startdatum

30.04.2016

Slutdatum

30.12.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner