Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 216543

Moottorikelkan hankinta

Tmi Ville Tiermas

19.10.2022 - 19.10.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa hankintaan moottorikelkka, jonka avulla talvikalastusta voidaan harjoittaa tehokkaammin ja monipuolisemmin.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

216543

Startdatum

19.10.2022

Slutdatum

19.10.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner