Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 265956

Moottorikelkan hankinta

Joni Jokelainen

18.10.2023 - 18.10.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankitaan uusi moottorikelkka vanhan tilalle. Uuden kelkan kulutus on pienempi ja toimintavarmuus paranee. Uudessa kelkassa on myös lisävarustusta joka lisää turvallisuutta, ergonomiaa ja kelkan hallittavuutta.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

265956

Startdatum

18.10.2023

Slutdatum

18.10.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner