Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 196541

moottorikelkan hankinta

Kangasalan villikala

04.03.2022 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

tarkoituksena hankkia yritykselle toinenkin moottorikelkka,koska kalastajien lukumäärä noussut kahteen. moottorikelkalla varmistetaan saaliin sekä sivusaaliina tulleen vähempiarvoisen kalan nopea ja tehokas kuljetus rantaan ja edelleen jalostettavaksi.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021 - 2027

Projektnummer

196541

Startdatum

04.03.2022

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner