Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 206245

Moottorikelkan hankinta

Janne Herranen Oy

14.06.2022 - 31.07.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Ympäri vuotisen kalastuksen tehostamiseksi sekä työturvallisuuden ja ekologisuuden parantamiseksi hankitaan uusi moottorikelkka.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

206245

Startdatum

14.06.2022

Slutdatum

31.07.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner