Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 219581

Moottorikelkan hankinta talvikalastukseen

Ketolainen Ville Jaakoppi

21.11.2022 - 01.06.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Talvikalastukseen hankittava moottorikelkka

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

219581

Startdatum

21.11.2022

Slutdatum

01.06.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner