Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 230930

Moottorikelkan, kuomullisen peräkärryn ja venetrailerin hankinta talvi- ja kesäkalastukseen.

Turunen Joonas Samu Olavi

29.03.2023 - 31.03.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Talvikalastusvälineiden sekä saaliin kuljetukseen sopivan moottorikelkan ja kuomuperäkärryn hankinta. Kalastusveneen kuljetukseen sopivan venetrailerin hankinta.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

230930

Startdatum

29.03.2023

Slutdatum

31.03.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner