Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 180051

Mötes-och servcielokal för Sundom bygdeförening

Sundom bygdeförening rf

03.10.2021 - 03.10.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Sundom bygdeförening (SB) har emottagit en husdonation. Huset skall flyttas till Sundom museum och renoveras för att bli en möteslokal för SB och andra intressenter. Huset förses med minikök och sanitetsutrymmen, som även möjliggör småskalig serveringsaktivitet. Huset är enligt Österbottens museum skyddat. Huset får dock flyttas om dess karaktär och konstruktion bibehålls. Renoveringen beräknas bli omfattande eftersom huset är över 200 år gammalt samt senast varit bebott på 1960-talet. Strävan är att göra huset isolerat så att det kan användas året runt. Slutmålet är att göra Sundom museum som område mera attraktivt och servicevänligt för att underlätta och utveckla nya byaaktiviteter.Sb utgår från att huset kan användas på bred bas av byns andra aktiva föreningar, Typ av renoveringsinsatser; totalrenovering av husets fönster, nytt plåttak, vattenrännor stuprör, värmeisolering av hela byggnaden, nya elinstallationer, indragning av vatten och avlopp, byggande av kök och toalett, färdigställande av övre våningen, installation av värmeelement, byggande av ny farstukvist enli gammal modell, reparation av yttre brädfordring, yttre målning av huset, reparation och/eller byggandet av nya innergolv, tapetsering och målning av huset rum invändigt.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

180051

Startdatum

03.10.2021

Slutdatum

03.10.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner