Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 169942

Motionstrappa på Häggnäsberget

Söderfjärdens hembygdsförening rf

30.05.2021 - 14.03.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Planering, projektering och uppförande av motionstrappa på Häggnäsberget i Söderfjärden i anslutning till det nya bostadområdet Söderfjärdsbacken.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

169942

Startdatum

30.05.2021

Slutdatum

14.03.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner