Hanke
Utvecklingsprojekt - 13996

Motit liikkeelle – Etelä- ja Keski-Pohjanmaan metsänomistajille osaamista yrittäjämäiseen metsätalouteen

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

01.11.2015 - 22.06.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

MOTIT LIIKKEELLE - ETELÄ- JA KESKI-POHJANMAAN METSÄNOMISTAJILLE OSAAMISTA YRITTÄJÄMÄISEEN METSÄTALOUTEEN Hankkeen julkinen kuvaus Puun käytön arvioidaan lisääntyvän maassamme vuoteen 2017 mennessä 8 miljoonalla kuutiometrillä vuodessa. Puun saatavuuden ja riittävyyden turvaamiseksi yksi keskeinen ratkaisu on yrittäjämäisen metsänomistuksen lisääminen ja edistäminen. Yrittäjämäinen metsänomistus lisää myös yksityismetsätalouden kannattavuutta. Motit liikkeelle- hankkeen päätavoitteena on metsänomistajien koulutuksen avulla lisätä metsänomistajien tietoisuutta omistamiensa metsien mahdollisuuksista, kannustaa yrittäjämäiseen metsätalouden harjoittamiseen ja luoda edellytyksiä päätöksentekoon, joka johtaa metsien monipuoliseen käyttöön, hyvään metsänhoitoon ja metsäluonnon monimuotoisuudesta huolehtimiseen. Hankkeessa tavoitellaan 2519 oppilastyöpäivän koulutusta. Koulutusta järjestetään uusille ja kehittyville metsänomistajille. Uusille ja kehittyville metsänomistajille on omat koulutuskokonaisuutensa. Koulutus on monimuotokoulutusta sisältäen myös verkkokoulutusta ja opintoretkeilyjä. Koulutus sisältää uusien metsänomistajien kaikille yhteisen starttikoulutuksen ja sen lisäksi valinnaisia koulutusaiheita. Samanlainen rakenne on kehittyvien metsänomistajien koulutuksessa. Hanke on kolmivuotinen kestäen vuoden 2018 marraskuuhun. Hankkeen kohderyhmänä ovat Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maakuntien alueilla asuvat potentiaaliset ja varsinaiset metsänomistajat metsänomistuksen muodosta riippumatta. Metsä voi sijaita myös Etelä- ja Keski-Pohjanmaan ulkopuolella. Toisena kohderyhmänä ovat Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueella metsää omistavat, mutta alueen ulkopuolella, erityisesti pääkaupunkiseudulla asuvat metsänomistajat. Hankkeen toteuttavat Suomen metsäkeskuksen läntinen palvelualue, Sedu Aikuiskoulutus, KPEDU aikuiskoulutus ja metsänhoitoyhdistys Keskipohja.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

13996

Aloituspäivämäärä

01.11.2015

Loppumispäivämäärä

22.06.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Utbildning som riktar sig till skogsbruksbranschen (90%).

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Bioekonomi
Skogsenergi
bioenergi
hållbar användning av skog

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt