Hanke
Utvecklingsprojekt - 10227

MOTTO

MANNA ry

01.11.2015 - 29.11.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Etsitään uusia toimintamalleja oppimisen, työllisyyden ja yrittäjyyden kehittämiseksi verkostojen avulla Mäntsälän seudulla ja Pornaisissa, erityisesti maaseudun tarjoamissa puitteissa. Lähtökohtaisesti sovelletaan Manna ry:n Polut, Portaat ja Pitkospuut -mallia yhteistoiminnallisesti julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kesken sekä taajama- että maaseutuympäristössä. Hankkeen nimi Maaseudun MOTTO koostuu seuraavista tavoitteista: Motivaatio. Osaaminen. Tuottavuus. Työpaikka. Oppiminen. Hankkeessa etsitään monimuotoisen verkoston mahdollisuuksia tarjota oppimis- ja työympäristöjä ammattiin suuntautumisen, työllistymisen ja yrittäjyyden tukemiseksi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

10227

Aloituspäivämäärä

01.11.2015

Loppumispäivämäärä

29.11.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

nätverk
samhörighet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt