Hanke
Utvecklingsprojekt - 15170

MOVE – Mobiiliosaaminen ja verkottunut liiketoimintaympäristö maaseutumatkailun menestystekijöinä

Työtehoseura ry, ruotsiksi Arbetseffektivitetsföreningen rf

31.12.2015 - 24.04.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Maaseudun matkailuelinkeinojen uudet menestystarinat löytyvät toimialat ylittävistä innovaatioista, asiakaslähtöisistä elinkaaripalveluista, digitalisaation, 3D-mallinnuksen ja mobiiliratkaisujen hyödyntämisestä. MOVE - Mobiiliosaaminen ja verkottunut liiketoimintaympäristö maaseutumatkailun menestystekijöinä -hankkeen tavoitteena on lisätä kiinnostusta ja osaamista mobiililaitteiden ja verkostojen hyödyntämiseen osana maaseudun matkailuelinkeinojen yritystoimintaa ja tukea toimivia yrityksiä kehittämään ja monipuolistamaan liiketoimintaansa yhteistyössä. Lisäksi tavoitteena on kehittää uutta liiketoimintaa sekä parantaa yrittäjien kilpailukykyä ja yritystoiminnan kannattavuutta. Hankkeessa vahvistetaan TouNet-hankkeen yrittäjistä, sidosryhmistä ja asiantuntijoista koostuvan verkoston pysyvyyttä. Hanke on tarkoitettu ja kohdennettu Ykkösakselin (Lohja, Karkkila, Vihti ja Salo) ja Pomovästin (Hanko, Raasepori, Inkoo, Siuntio ja Kirkkonummi) alueilla matkailualan yritystoimintaa miettiville, aloittaville ja toimintaansa kehittäville maaseudun yrittäjille, yrityksille ja yhteisöille. Kohderyhmänä ovat myös matkailu- ja virkistyspalvelujen asiantuntijat ja yritysneuvojat. Hankkeesta on tiedotettu tehtäessä selvitystä digitaalista opintokokonaisuutta varten. Digitaalinen polku -valmennusohjelman tavoitteena on parantaa yritysten kykyä toimia muuttuvassa toimintaympäristössä, ottaa käyttöön uutta teknologiaa, uusia toimintatapoja ja sosiaalista mediaa. Työpajoissa harjoitellaan mobiilisovellusten käyttöä ja syvennetään verkko-osaamista. Kansainvälisen yhteistyön kautta alueelle tuodaan uutta osaamista, tapahtumia ja ideoita. Opintomatka on hyvä keino vaihtaa kokemuksia ja ideoita, lisätä ja syventää tietoa sekä verkostoitua ja luoda yhteistyösuhteita. Hankeaika 1.1.2016-31.12.2017

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

15170

Aloituspäivämäärä

31.12.2015

Loppumispäivämäärä

24.04.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Utbildning som riktar sig till mikro- och små företag som är verksamma inom annan bransch än primär jordbruksprod/förädling av jordbruksprod. /saluföring / mikro- och små företag inom skogsbruk(70 %)

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

4

Asiasanat

digitalisering
turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt