Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 170761

Ms Repo Teuraskontti

Huittisten Palojoen metsästys-seura Repo r.y.

14.06.2021 - 29.11.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Valmis teuraskontti paikalle tuotuna. Kontti tulee kalliorinteeseen minkä johdosta maata joudutaan täyttämään murskeella. Vesi ja viemäröinti joudutaan tekemään lämmitettävillä ja eristetyillä putkilla, edellä mainituista syistä. Jätevedet johdetaan umpisäiliöön. Vesi otetaan omasta porakaivosta jonka päälle on rakennettava uusi eristetty pumppuhuone. Kohde tulee palvelemaan seuran jäseniä, sekä metsästysoikeuden vuokranneita ja kaikkia seuran alueella asuvia. Tällä hetkellä seuralla ei ole tarjota mitään tiloja riistaeläinten käsittelyyn. Tällä hankkeella pystytään vastaamaan hirvieläinten kasvavan kannan maa-ja metsätaloudelle sekä liikenteelle aiheuttamiin vahinkoihin, tulevana syksynä on tavoitteena kannan hallintaan saattaminen, tämä merkitsee noin 170 sorkkaeläimen poistoa alueeltamme. kontin kylmätilat mahdollistavat metsästyksen aloituksen heti jahtikauden alussa. Hankkeella pystytään vastaamaan nykyisiin ja jatkuvasti kiristyviin hygieniavaatimuksiin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

170761

Aloituspäivämäärä

14.06.2021

Loppumispäivämäärä

29.11.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt