Projekt
Hållbart vattenbruk, beredning och saluföring - 232842

MSC uudelleen arviointi

Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL - Finlands Yrkesfiskarförbund FYFF r.y.

15.03.2023 - 31.12.2027

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa silakan ja kilohailin trooli- ja rysäkalastuksen uudelleen arviointi, jotta MSC-sertifikaatin voimassa olo voisi jatkua seuraavalle kaudelle. Mahdollinen sertifiointi on voimassa viisi (5) vuotta. Hanke on EMKVR:n Suomen toimintaohjelman mukainen. Sertifiointi edistää silakan ja kilohailin kalastuksen toimintaedellytyksiä, ja tavoitteet ovat linjassa kotimaisen kalan edistämisohjelman kanssa. Uudelleen arviointi tehdään ajalla 15.3.2023-15.12.2023 (alustava aikataulu). Uudelleen arvioinnin arvioidaan kestävän noin puoli vuotta (6 kk). Arviointia seuraa vuosittaiset arviot ajalla 2024–2027. Hankeaika on täten 15.3.2023-31.12.2027. Tarkempi kuvaus hankkeesta hankesuunnitelmassa (liite).

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

232842

Startdatum

15.03.2023

Slutdatum

31.12.2027

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart vattenbruk, beredning och saluföring

Underåtgärd

2.2 Främja saluföring, kvalitet och mervärde för fiskeri- och vattenbruksprodukter samt beredning av sådana produkter

Typ av åtgärd

Främja saluföring, kvalitet och mervärde

Åtgärdens specifierare

Säljfrämjande insatser

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner