Hanke
Utvecklingsprojekt - 157463

Mukana – tulevaisuuden osallisuusmallit vuonna 2025

Kehitysyhtiö Savogrow Oy

30.04.2021 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen kaikki toiminta rakentuu yhteiskehittämisen ympärille. Hankkeen kohderyhmänä on yksilö ja hanke toimii ideoiden alkujuurella kuntalaisista lähtevien ideoiden kiihdyttämönä. Hankkeen tavoitteena on - lisätä ymmärrystä osallisuuden ja ihmisten mukaan ottamisen tärkeydestä kaikessa kehittämistoiminnassa ja saada aikaan asennemuutosta tämän asian huomioimiseksi. - Osallistaa eli kutsua ihmisiä mukaan kuntien kehittämiseen sekä kehittää malleja osallistumiseen etenkin erilaisten digitaalisten palveluiden avulla - Tukea ja lisätä ns. neljännen sektorin, eli yksittäisten kuntalaisten, mahdollisuuksia osallisuustyöhön. - nostaa esiin maaseudun asukkaan ideoita elinympäristönsä kehittämiseksi ja testata erityisesti verkossa tapahtuvan ideoinnin mahdollisuuksia ja ns. Jatkopolutusta ja viestintää idean esille tuomisesta itse toteutukseen. - kokeilla erilaisia ideoiden jatkokehittämisen malleja a) niin verkossa eriaikaisesti kuin b) verkossa ja/tai kasvokkain samanaikaisesti. - lisätä kuntalaisten tulevaisuususkoa, vaikuttavuususkoa (uskoa kykyyn vaikuttaa asioihin) ja kuntien elinvoimaa, joka syntyy aktiivisista kuntalaisista. Hankkeen toimenpiteinä luodaan alusta/kanavat ja toimintamallit omien ideoiden esittämiselle liittyen kunnan kehittämiseen. Tähän kuuluu idean esittäminen, jatkokehittäminen ja mahdollinen kokeilu. Hankeessa luodaan ja/tai kehitetään sähköisiä foorumeja kuntalaisten ideoinnille (vrt. Suonenjoen Ideamylly), rakennetaan vuoropuhelua facebook-ryhmästä kunnan toimintoihin ja päätöksentekoon sekä kehitetään viestintää kuntalaisten, kuntapäättäjien ja kunnan työntekijöiden välillä. Hankkeessa järjestetään olemassa olevien tapahtumien yhteyteen ideamylly –foorumeita, missä muutamia, yhdessä eri kriteerein valittuja ideoita kehitetään eteenpäin. Näin mukaan yhteiskehittämiseen voitaisi saada myös kesäasukkaita sekä entisiä (mm. opiskelemaan lähteneitä henkilöitä) ja potentiaalisesti tulevia kuntalaisia.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

157463

Aloituspäivämäärä

30.04.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

byaverksamhet
digitalisering
kommunikation
nya tjänster
nätverk
samhörighet
sociala medier

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt