Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 58736

Mulikan kyläverkkohanke

Keski-Suomen Valokuituverkot Oy

15.11.2017 - 02.08.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kyläverkkohankkeessa rakennetaan nopeat ja luotettavat valokuituyhteydet Mulikan kylälle. Valokuituliittymiä tarjotaan kaikille vakituisille asunnoille, taloyhtiöille, yrityksille ja julkisen sektoriin toimipaikoille hankealueella. Lisäksi valokuituliittymä tarjotaan vapaa-ajan asunnoille rakennettavien reittien varrella. Kyläläiset toteuttavat valokuituliittymien myynnin ja ovat apuna valokuitureittien suunnittelussa. Yhtiö rakentaa valokuituliittymät avaimet käteen periaatteella käsittäen valokuituverkon suunnittelemisen, rakentamisen, dokumentoinnin ja mittaukset. Tavoitteena on saada mahdollisimman moni kyläläinen ottamaan valokuituliittymän käyttöön ja näin mahdollistaa kylän elinvoimaisuus ja mahdollistaa riittävät tietoliikenneyhteydet julkisille toimijoille, asukkaille ja yrityksille nyt ja tulevaisuudessa. Valokuituverkon vaikutukset kylän elinkeinoelämälle ovat merkittävät.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

58736

Startdatum

15.11.2017

Slutdatum

02.08.2021

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.3 Bredbandsinfrastruktur och elektroniska tjänster

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Bredbandsinfrastruktur och e-tjänster, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner