Hanke
Allmännyttiga investeringar - 165230

Multikök träffpunkt

Brändö Hembygdsförening rf

05.06.2021 - 29.09.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Renovering av köket i Brändö Hembygdsgård för att utöka användningsmöjligheterna och att köket skall uppfylla dagens krav. För att lokalen skall kunna användas behöver golvet i salen renoveras.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Ahvenanmaan kehittämisohjelma (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

165230

Aloituspäivämäärä

05.06.2021

Loppumispäivämäärä

29.09.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttiga investeringar

Alatoimenpide

19.2 Stöd till Leader-projekt

Toimenpiteen tyyppi

Leader, Åland

Toimenpiteen tarkenne

Allmännyttig investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt