Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 294142

Multirulla venetrailerin hankinta

Rautiainen Toni Antero

24.04.2024 - 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tarkoituksena on hankkia nykyaikainen multirulla venetraileri, joka soveltuu kaikenlaisilla köleillä varustettujen kalastusveneiden kuljetukseen. Multirulla venetraileria ei tarvitse säätää erikseen eri veneille sopivaksi, vaan se säätyy automaattisesti veneen pohjalle sopivaksi venettä nostettaessa. Kalastajan työssä multirulla traileri vähentää veneen nostoihin käytettävää aikaa, jos kalastuskäytössä on kaksi erilaistakin venettä.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

294142

Startdatum

24.04.2024

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner