Projekt
Utvecklingsprojekt - 180521

Muonion kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma

Muonion kunta

28.02.2022 - 30.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Puhdas luonto on nostettu Muonion kunnassa ja kunnan strategiassa yhdeksi tärkeäksi vetovoimatekijäksi ja se on tärkeä myös Muonion elinkeinoelämälle. Toimiva vesihuolto on edellytys luonnosta huolen pitämiselle ja se kuuluu välttämättömiin palveluihin, jotta ihmiset pystyvät asumaan ja yrittämään Muoniossa. Muonion kunnan alueella verkoston huono kunto heikentää elinkeinojen mahdollisuuksia, koska sitä ei ole pystytty ylläpitämään riittävällä tasolla. Hankkeen tavoitteena on laatia Muonion kunnalle vesihuollon kehittämissuunnitelma. Hankkeeseen liittyvät osatehtävät koostuvat Muonion kunnan vesihuoltolaitoksen suuntaviivojen määrittämisestä, toiminta-alueiden päivittämisestä, verkostoston kuntokartoituksesta sekä rakennussuunnitelmatasoisen saneeraussuunnitelman ja possutussuunnitelman laatimisesta kriittisimmille alueille ja linjoille. Suunnittelualueet tarkentuvat, kun verkosto saadaan tarkemitattua ja tutkittua. Hankkeessa on varattu rahaa myös geotutkimuksille ja maastomittauksille, jos kaikkia verkoston osia ei voida saneerata kaivamattomilla menetelmillä. Hankkeen hyödynsaajina ovat alueen asukkaat ja yritykset sekä Muonion kunnan vesilaitos. Hanke liitttyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston rahoitusta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

180521

Startdatum

28.02.2022

Slutdatum

30.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner