Hanke
Utvecklingsprojekt - 11262

Muotoilu- ja arkkitehtuuriresidenssin toiminnan pilotointihanke

Artranta Karstula ry

15.07.2015 - 03.05.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Suomalaisista pk-yrityksistä vain pieni osa käyttää muotoiluammattilaisten palveluja. Muotoilu saatetaan ymmärtää design-esineiden suunniteluksi, vaikka muotoiluun sisältyvät myös mm. tuotekehitys, tuotantomenetelmien kehitys, pakkaussuunnittelu, strateginen muotoilu ja palvelumuotoilu. Käyttäjälähtöinen teollinen muotoilu on yritystoiminnan kehittämisen avainasioita, jolla lisätään tuotteiden haluttavuutta ja tuotannon kannattavuutta. Pk-yritysten parissa tehdyt selvitykset ja kampanjat osoittavat, että pk-yrityksissä on halukkuutta, mutta ei osaamista muotoilun hyödyntämiseen. Muotoilun käytön esteiksi yrittäjät nimeävät mm. muotoiluhankkeiden paperisodan tai pettymyksen muotoilutoimiston palveluun. Ongelma korostuu etenkin etäällä asutuskeskuksista sijaitsevilla maaseutualueilla. Edellä kuvattu pätee myös kädentaitoihin. Kansalaisopistojen kevätnäyttelyt, myyjäiset ja käsityökeskusten myyntihyllyt osoittavat, että pelkästään Viisarin toimialueella on runsaasti tasokasta käsityöosaamista. Osaaminen kanavoituu pääosin harrastukseen ja satunnaiseen myyntitoimintaan. Ammattimuotoilijan lyhytaikainenkin apu saattaisi lisätä tuotteisiin käytettävyyttä ja haluttavuutta sekä tuoda valmistusmenetelmiin niin paljon tehokkuutta, että ne yhdessä mahdollistaisivat kädentaitojen jalostamisen yritystoiminnaksi. Muotoilumaailma-hanke pyrkii pehmein, kiireettömin keinoin murentamaan sitä muutosvastarintaa, jota pk-yritysten keskuudessa on muotoilun hyödyntämistä kohtaan. Pyrkimyksenä on arkipäiväistää muotoiluosaamisen ja luovuuden läsnäolo siten, että muutamassa vuodessa Karstulaan ja lähiseudulle synnytetään ilmapiiri, jossa yhteistyö ammattimuotoilijan kanssa on täysin luontevaa kaiken tyyppisissä ja kokoisissa yrityksissä. Muotoilumaailma-hankkeen tavoitteena on rakentaa toimintamalli, jossa Artrannan residenssin muotoilijavieraat, muut muotoilun asiantuntijat sekä erilliset muotoilutapahtumat tuovat yrityksiin kysyntä- ja käyttäjälähtöistä muotoilunäkemystä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

11262

Aloituspäivämäärä

15.07.2015

Loppumispäivämäärä

03.05.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

kommunikation
nätverk
samhörighet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt