Projekt
Utvecklingsprojekt - 35336

Muotoilun matkassa, kiertävä käsityöneuvonta

Taito Keski-Pohjanmaa ry

01.03.2017 - 15.01.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankekokonaisuuden tavoitteena on lisätä Keskipohjanmaan maaseudun elinvoimaisuutta ja asukkaiden hyvinvointia käsityökulttuurin ja muotoilun keinoin. Hankkeella lisätään alueellista tasa-arvoa ja estetään maaseudun autioitumista tarjoamalla monipuolisia ja kaupunkialueisiin nähden tasavertaisia mahdollisuuksia harrastaa käsitöiden tekemistä, nauttia käsityökulttuurista ja edistää muotoiluosaamista. Kohderyhmänä on maaseudun eri ikäiset asukkaat, käsityöyrittäjät ja käsityömuotoilusta kiinnostuneet uraa suunnittelevat nuoret. Yleishyödyllinen kehittämishanke on asiakaslähtöinen palvelumuotoiluhanke, jossa luodaan ja testataan uusia tapoja käsityön harrastusmahdollisuuksien tuottamiseksi maaseudulla. Hankkeen aikana rakennetaan kiertävä käsityöneuvonnan ja muotoilun edistämisen verkostoa Kalajoelle, Sieviin, Kannukseen, Toholammelle, Kaustiselle, Ullavalle, Lohtajalle, Kälviälle, Halsualle ja Nivala. Verkosto luodaan kirjastoautojen ja kiertävän muotoilubussin avulla. Verkosto tarjoaa eri paikkakuntien asukkaille mahdollisuuden harrastaa erilaisia käsitöitä mm. kudontaa, erikoistekniikoita, ompelua, neulontaa jne. asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Näiden lisäksi verkostossa on tarjolla kädentaitokerhotoimintaa vauvasta vaariin. Lisäksi tarjotaan tuote- ja palvelumuotoiluun ohjausta, sillä alan koulutusta on supistettu alueella. Näin hankkeen avulla pyritään lisäämään uutta tuotemuotoilua Keskipohjanmaalle, jotta imago käsityön maakuntana kohentuisi ja säilyisi jatkossakin. Hanke on asiakaslähtöinen ja tärkeänä osana hanketta on palautteen kerääminen asiakkailta ja toiminnan kehittäminen edelleen sen pohjalta. Hankkeen rinnalle haetaan erikseen investointihanke pakettiautolle, joka suunnitellaan ja toteutetaan sellaisiksi, että kiertävää käsityöneuvontaa ja muotoilun neuvontaa voidaan toteuttaa. Investointihankkeessa hankitaan auto ja riittävä varustetaso tavaratilaan, jotta neuvontatyö on mahdollista.( Rieska Leader, Pirityiset, omarahoitus).

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

35336

Startdatum

01.03.2017

Slutdatum

15.01.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner