Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 94183

Muroleen kylätalon käytön tehostaminen

Muroleen Kylät ry

11.03.2019 - 24.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa korjataan Muroleen Kylätalon alapohjan kosteusvaurio aula- ja kokoontumistilojen osalta sekä parannetaan tilojen paloturvallisuutta. Näillä toimenpiteillä varmistetaan kylätalon sopivuus kyläläisten ja muiden yhteisöjen erilaisiin käyttötarkoituksiin.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

94183

Startdatum

11.03.2019

Slutdatum

24.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.2 Skapande, förbättrande och utvidgande av småskalig infrastruktur

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Att skapa, förbättra och utvidga småskalig infrastruktur

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner