Projekt
Investeringsprojekt - 255158

Mykän alueen kehittämin monipuoliseksi lähiliikuntapaikaksi ja – virkistysalueeksi

Vieremän kunta

- 29.06.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa toteutetaan Mykän lähivirkistysalueen kehittäminen monipuoliseksi lähiliikuntapaikaksi ja ulkoilualueeksi. Hankkeessa toteutetaan olemassa olvien toimintojen lisäksi useita kokonaisuuksia, jotka palvelevat alueen käyttöä. Kokonaisuuteen kuuluvat: - Kuntoportaat: Kuntoportaat yhdistävät Malilan uuden asuntoalueen Mykän ulkoilureitistöön, joten portaiden käyttäjiä ovat kuntolijat, sekä muut Mykän alueelle menevät ulkoilijat. Portaiden pituus on noin 75 metriä ja korkeusero 11 m. Portailla on siis laaja käyttäjäkunta. - Mykän lampi toimii kunnan ylläpitämänä virkistyskalastuspaikkana ja siihen istutetaan vuosittain kirjolohia. Hankkeessa ruopataan Mykän lammen rannoilla oleva vesikasvillisuus ja hyllyvä kuntta lammen virkistyskäytön parantamiseksi. - Virkistyskalastuksen helpottamiseksi rannalle rakennetaan kalastustasoja. Yksi taso toteutetaan laajempana, jolloin se mahdollistaa muun muassa liikuntarajoitteisten henkilöiden virkistyskalastuksen (viereen pääsee inva-varustellulla autolla). - Kuntoportaat ja osa Mykän lammen ympäristöä valaistaan. - Lisäksi alueella olevaa laavua ja nuotiopaikkaa parannetaan. Hanke toteutetaan Vieremän kunnan toimesta kokonaisuudessaan ostopalveluina ja hankkeen kohderyhmänä on kaikki alueen asukkaat, kuntalaiset ja alueella vierailevat. Hankkeen tuloksena liikunta ja alueen virkistyskäyttö lisääntyy. Hanke tulee Vieremän kuntastrategiaa. Hanke toteutetaan 30.6.2024 mennessä.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

255158

Slutdatum

29.06.2025

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Kärnlandsbygd

Åtgärd

Investeringsprojekt

Underåtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Typ av åtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Åtgärdens specifierare

Allmännyttiga investeringar i utveckling av landsbygdens verksamhetsmiljö

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner