Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 83329

Myllyn ja sahan uusi elämä

Partakosken Kyläyhdistys ry

31.10.2018 - 04.11.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kärnäkosken linnoitus on kulttuurihistoriallisesti arvokas suojelukohde. Myllyrakennus on suojeltu yleiskaavassa (Suur-Saimaan alueen rantayleiskaava, 2005) merkinnällä SR. Kaavamääräyksessä todetaan: MRL 41§:n nojalla määrätään, että alueella olevia rakennuksia ei saa purkaa, eikä niiden ulkoasua saa muuttaa siten, että niiden kulttuurihistoriallisesti arvokas tai kylämiljöön kannalta merkittävä luonne turmeltuu. Kärnäkosken myllyllä on kaksi rakennusta, todennäköisesti 1890-luvulla rakennettu hirsirunkoinen mylly, sekä myöhemmin noin 1930-40 luvulla rakennettu saha. Kärnäkoskessa on kuitenkin ollut myllytoimintaa jo 1820 -luvulta lähtien. Rakennuskokonaisuus sijaitsee vuosina 1791- 1793 rakennetun Kärnäkosken linnoituksen välittömässä läheisyydessä. Kärnäkosken mylly ja saha ovat rakennus- ja kulttuurihistoriallisena kokonaisuutena säilyneet hyvin. Rakennukset ovat eri ¿ ikäisten osien muodostama autenttinen pienteollisuuden esimerkki, jossa eri rakennusajat ja ¿ tyypit ovat selvästi erotettavissa, mutta muodostavat selvästi ristiriidattoman kokonaisuuden. Laura Hesso Etelä- Karjalan museo 2016 Myllyn ja sahan katot vuotavat ja niihin täytyy saada uudet katteet, jotta kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset voidaan säilyttää. Katot on väliaikaisesti suojattu pressuilla, mutta nekään eivät suojaa riittävästi puisia rakenteita. Vanhat katot on purettava ja sahan katto (pinta-ala 130m) ja myllyn katto (104 m) katettava museoviraston ohjeistuksen mukaan (saha kermikate Kerabit harmaa ja mylly pelti RR23). Lisäksi asennetaan kourut ja syöksyt myllyrakennukseen. Saharakennuksen puolelle tarvitaan sähköt, jotta tilassa voidaan järjestää tapahtumia ja näyttelytila saa valaistuksen.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

83329

Startdatum

31.10.2018

Slutdatum

04.11.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner