Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 31912

myllyn katon kunnostus

Töllin-Mylly-Osuuskunta

22.08.2016 - 29.04.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeella toteutetaan Töllin Myllyn katon kunnostus, koska vanha katto on tullut tiensä päähän ja ilman katon kunnostusta rakennus olisi vaarassa tuhoutua. Myllyssä käy tasaisin väliajoin ryhmiä tutustumassa myllyyn ja se on ollut tutustumiskohteena myös päiväkoti- ja partioryhmille. Varsinaisen myllytoiminnan lisäksi myllyn olemassaolo vahvistaa yhteisöllistä yhteenkuuluvuutta ja sen yhteyteen on kehittynyt vahva joukko kyläläisiä ja myllyn toiminnasta kiinnostuneita ihmisiä. He ovat järjestäneet talkoovoimin myllyssä ja siihen kuuluvassa koskimaisemassa vuosikymmenten ajan iltamia, markkinoita, konsertteja ja jopa kansainvälisiä esityksiä. Mylly on tarjonnut paikallisille nuorille ensikosketuksen kesätöihin Lohjan kaupungin jakamien kesäsetelien turvin. Mylly on kultturihistoriallisesti merkittävä rakennus ja se on yksi harvoista alkuperäisessä käytössä olevista pienmyllyistä. Tavoitteena on myllyn säilyttäminen käyttökelpoisena jälkipolville ja edistää myllyn historiallista perinnearvoa sekä kehittää sen ympärille muodostunutta kulttuuritarjontaa. Mylly on saanut vuonna 1998 rahoituksen LEADER II-yhteisöaloitteen mukaiselle kehittämishankkeelle myllyrakennuksen korjaus-, puhdistus- ja maalaustöille. (Dnro 1749/3400-98)

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

31912

Startdatum

22.08.2016

Slutdatum

29.04.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner