Projekt
Utvecklingsprojekt - 99688

Myötätuulta tuottajalle 2

MTK Keski-Pohjanmaa ry

01.01.2020 - 31.12.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on edesauttaa maatalousyrittäjiä ja heidän sidosryhmiään löytämään keinoja hyvinvoinnin parantamiseen ja säilyttämiseen. Myötätuulta tuottajalle 2 -hanke edistää maatilojen kanssa sidoksissa olevien tahojen yhteistyötä ja keskinäistä vuorovaikutusta. Hanke edistää myös Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELAn toimenpiteitä ja tavoitteiden toteutumista. Hanke tiedottaa monikanavaisesti hyvinvointiasioista ja niiden vaikutuksesta maatalousyrittäjille yhteistyössä maatalouden sidosryhmien kanssa. Lisäksi hanke järjestää vuosittain tilaisuuksia maatalousyrittäjille ja heidän yhteistyötahoilleen. Aiemman Myötätuulta Tuottajalle -hankkeen aikana on havaittu kehittämistarpeita maatalousalan sidosryhmien yhteistyössä. Sen lisäksi on huomattu, että sidosryhmät tarvitsevat uudenlaisia keinoja huomioida ja puuttua maatalousyrittäjän kokonaiselämäntilanteeseen ja sen haasteisiin. Uudenlaisen välittämisen ja puuttumisen kulttuurin luomisen myötä pystytään auttamaan maatalousyrittäjiä aikaisemmassa vaiheessa, ennen kuin heidän tilanteensa kriisiytyy. Aiempaan hankkeeseen verrattuna toiminnan painopistettä siirretään ongelmien ennaltaehkäisyä kohti. Myötätuulta tuottajalle 2 -hanke pyrkii vaikuttamaan aiempaa hanketta painokkaammin, että maatalousyrittäjien hyvinvointiin liittyviä ongelmia ryhdytään ratkaisemaan riittävän aikaisessa vaiheessa. Koska tässä toimintatavassa maatalouden sidosryhmillä on merkittävä rooli, hanke tuottaa taustatukea sidosryhmien toimintaa varten. Edellisten lisäksi hankkeen toiminnan painopistettä siirretään maatalousyrittäjille suunnattuun ennaltaehkäisevään matalan kynnyksen ryhmätoimintaan. Myötätuulta tuottajalle 2 -hanke tukee edelleen maatalousyrittäjiä heidän kohtaamissaan kriisitilanteissa. Työmenetelmiä ovat keskusteluapu, riskikartoitus, avuntarpeen selvittäminen sekä ohjaus ja neuvonta. Asiakastyön tarkoituksena on olla ensiavun luonteista tukea.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

99688

Startdatum

01.01.2020

Slutdatum

31.12.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner