Projekt
Utvecklingsprojekt - 41255

Myötätuulta tuottajalle

MTK Keski-Pohjanmaa ry

28.02.2017 - 09.12.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Maatalousyrittäjien ja heidän perheenjäsentensä hyvinvointi on heikentynyt etenkin vuosien 2015 ja 2016 aikana. Myötätuulta tuottajalle -hankkeen tavoitteena on maatalousyrittäjien fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin edistäminen. Hanke pyrkii vaikuttamaan siihen, että maatalousyrittäjien hyvinvointiin liittyviä ongelmia ryhdytään ratkaisemaan riittävän aikaisessa vaiheessa. Tavoitteena on myös edesauttaa maatalousyrittäjiä ja heidän sidosryhmiään etsimään keinoja hyvinvointinsa ylläpitämiseen ja lisäämiseen. Myötätuulta tuottajalle -hanke edistää maatilojen kanssa sidoksissa olevien tahojen yhteistyötä ja keskinäistä vuorovaikutusta. Hankkeen keskeisenä yhteistyökumppanina toimii mm. Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA. Hanke tiedottaa maatalousyrittäjille monikanavaisesti hyvinvointiasioista ja niiden vaikutuksesta yhteistyössä useiden maatalouden sidosryhmien kanssa. Keskeisenä toimenpiteenä on maatalousyrittäjien tukeminen kriisitilanteissa. Työmenetelmiä ovat keskusteluapu, riskikartoituksen avulla hahmottuva avuntarpeen selvittäminen sekä neuvonta. Asiakastyön tarkoituksena on olla nimenomaan ensiavun luonteista tukea. Lisäksi hanke järjestää vuosittain muutamia tilaisuuksia maatalousyrittäjille ja heidän yhteistyötahoilleen.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

41255

Startdatum

28.02.2017

Slutdatum

09.12.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner