Hanke
Utvecklingsprojekt - 93424

N-Y-T yrittäjyyteen! -hanke

Peräpohjolan Leader ry

28.02.2019 - 30.12.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Monipuolinen ja uudistuva yrittäjyys luo perustaa maaseudun elinvoimaisuudelle ja kehittymiselle. Maaseudulle tarvitaan uusia yrityksiä, mutta yhtä tärkeää on kannustaa nykyisiä yrityksiä kehittymään ja pysymään muutosten matkassa. Liiketoiminnan kehittämiseen ja uusien välineiden käyttöönottoon sekä verkostoitumiseen tarvitaan aktivointia ja tiedotusta. Maaseudulla sijaitsevien uusien yritysten ja jo olemassa olevien yritysten kehittämisen kautta säilytetään työpaikkoja tai synnytetään parhaimmassa tapauksessa uusia. Tätä kautta luodaan hyvinvointia koko maaseudulle. Lapissa on merkittävät luonnonvarat ja biotalous on yksi nousevista toimialoista. Luonnonvarojen jatkojalostus on yksi alueen merkittävästi elinkeinoelämään kasvuun vaikuttavista mahdollisuuksista. Puhtaalle arktiselle ruoalle on kysyntää niin paikallisesti kuin kansainvälisesti. Luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen sekä jatkojalostus voivat synnyttää runsaasti uutta yritystoimintaa ja työpaikkoja. Peräpohjolan Leader ry ja Outokaira tuottamhan ry ovat kehittämistoiminnassaan huomanneet, että kynnys yrittäjyyteen voi olla korkea; yrittäjät tarvitsevat asiantuntijatukea, vertaistukea, kannustusta ja ohjausta. Hyvien tukiverkostojen luominen on ensiarvoisen tärkeää varsinkin pitkien etäisyyksien alueella. Leader -ryhmät ovat strategiaansa kirjanneet yhteisen yrittäjänitujen etsimisen. Tämä hanke on askel sitä kohti.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

93424

Aloituspäivämäärä

28.02.2019

Loppumispäivämäärä

30.12.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Etablering av företagsverksamhet
Hållbar affärsverksamhet
Ny affärsverksamhet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt