Projekt
Utvecklingsprojekt - 26922

Na-Mi, Natur- och miljövänner i östnyland

Östnylands 4H rf

01.09.2016 - 28.03.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Den huvudsakliga målsättningen för projektet Natur- och Miljövänner i Östnyland är: att öka samarbete mellan byklubbarna inom Östnylands 4h och öka ungdomarnas intresse för hållbar utveckling. Målet är ett 3-årigt projekt med teman: mat och hälsa, vilt-, skogs- och naturvård, miljö. Inom varje tema vill vi inkludera cirkulärekonomi. Målet är att lära ut strävan efter att avfall inte skall förekomma utan man ser det som en råvara. För att uppnå målet ordnar man vänbyklubbar runt om i byarna i Lovisa och Lappträsk. Förutom byavisa träffar ordnar man inom varje tema en större utfärd cirka en gång om året där man konkret lär sig om varje tema samt ungdomarna får utbyta information och utbyta erfarenheter.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

26922

Startdatum

01.09.2016

Slutdatum

28.03.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner