Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 83297

NaApurit investointihanke

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

01.01.2019 - 08.08.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Investointihankkeella hankitaan maallikkoauttajille sydäniskureita ja alkusammutusvälineistöä. Tämä investointihanke tukee NaApurit kehittämishanketta, jonka tavoitteena on rakentaa vapaaehtoisten maallikkoauttajien verkosto Keski-Suomen kyliin. Verkostoon liittyvät vapaaehtoiset koulutetaan sopimuspalokunnan koulutusjärjestelmän kautta elvytys- ja alkusammutusosaajiksi ja he tulevat osaksi sopimuspalokunnan toimintaa saaden hätäkeskukselta hälytyksen elottomuus ja tulipalotilanteissa. Kylillä asuvat maallikkoauttajat pääsevät nopeasti lähtemään suoraan kohteeseen. Maallikko-auttajilla on käytössään ensiapu- ja alkusammutusvälineistö. Toimintamalli pilotoidaan Keski-Suomessa. Malli on levitettävissä vaiheittain muualle Suomeen. Toimenpiteet sisältävät vapaaehtoisten maallikkoauttajien kouluttamisen elvytyksen ja alkusammutuksen osaajaksi, hätäkeskuksen ja defi.fi-rekisterin yhteistyön lisäämisen, hätäkutsun lähettämisen suoraan maallikko-auttajalle hätäkeskuksen toimesta, tarvittavan alkusammutus- ja ensiapuvälineistön sekä tiedotuskampanjan, lukuisia demonstraatioihin keskittyviä paikallisia valmennuksia sekä sydäniskureiden koordinoitua rekisteröimistä toimintamallin kehittämisen lisäksi. Hankkeen tuloksena maaseudulla asuvan väestön sydän- ja palokuolemat, tulipalotuhot ja hoidon viivästymisestä johtuvat aivovauriot vähenevät, koska maaseudun asukkaiden, toimijoiden ja vapaaehtoisen auttajaverkoston osaaminen ja tietämys alkusammutuksesta, sydänpysähdyspotilaan maallikkodefibrillaatiosta sekä kattavasta sydäniskuriverkostosta ja alkusammutusvälineistöstä on kehittynyt. Elvytysavun nopeuttamiseksi maaseudun asukkailla sekä viranomaisilla on käytössä ajan tasalla oleva sydäniskurirekisteri, jonka sydäniskureiden määrä on lisääntynyt merkittävästi. Hätäkeskus käyttää rekisteriä hyödyksi elottoman pelastustehtävässä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

83297

Startdatum

01.01.2019

Slutdatum

08.08.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner