Hanke
Utvecklingsprojekt - 84183

NaApurit – Nopean Avun Apurit

Keski-Suomen Sydänpiiri r.y.

31.12.2018 - 30.08.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

NaApurit-hankkeen tavoitteena on edistää Keski-Suomen maaseudun asukkaiden ja toimijoiden hyvinvointia ja turvallisuutta sekä vähentää alueellista eriarvoisuutta kehittämällä kylien omaehtoista turvallisuustoimintaa ja vapaaehtoisen lähiavun saavutettavuutta sydänpysähdys- ja tulipalotilanteissa. Hankkeessa valmennetaan viranomaistahojen kanssa yhteistyössä kehitettävän valmennusmallin avulla vapaaehtoisia alkusammutus- ja elvytysosaajiksi ja perustetaan kyliin maallikkoauttajien pelastusryhmiä, jotka saavat hälytyksen suoraan hätäkeskukselta tulipalo ja elottomuus -tehtävissä. Kylien pelastusryhmät linkittyvät osaksi olemassa olevia järjestelmiä ja heille organisoidaan tarvittava ensiapu- ja alkusammutusvälineistö. Toimintamallien kehittämisen lisäksi toteutetaan tiedotuskampanja, lukuisia demonstraatioihin keskittyviä paikallisia valmennuksia ja tapahtumia, hätäkeskuksen ja defi.fi-rekisterin yhteistyön kehittämistä sekä sydäniskureiden koordinoitua levittämistä ja rekisteröimistä ja laitteiden sijoittelun kannalta keskeisten vapaaehtoisten valmentamista elvytystaitoisten osaajaverkostoksi. Toimintamallit pilotoidaan Keski-Suomessa. Malli on levitettävissä vaiheittain muualle Suomeen. Hankkeen tuloksena maaseudulla asuvan väestön sydän- ja palokuolemat, tulipalotuhot ja hoidon viivästymisestä johtuvat aivovauriot vähenevät, koska lähiavun saatavuus on kehittynyt, maaseudun asukkaiden, toimijoiden ja vapaaehtoisen auttajaverkoston osaaminen ja tietämys alkusammutuksesta, sydänpysähdyspotilaan maallikkodefibrillaatiosta sekä kattavasta sydäniskuriverkostosta ja alkusammutusvälineistöstä on kehittynyt. Elvytysavun nopeuttamiseksi maaseudun asukkailla sekä viranomaisilla on käytössä ajan tasalla oleva sydäniskurirekisteri, jonka sydäniskureiden määrä on lisääntynyt merkittävästi. Välittömänä kohderyhmänä ovat maakunnan maaseudun ja haja-asutusalueiden asukkaat sekä toimijat. Välillisinä kohderyhminä/hyödynsaaj maaseudun asukkaat valtakunnallisesti sekä yhteiskunta

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

84183

Aloituspäivämäärä

31.12.2018

Loppumispäivämäärä

30.08.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

byaverksamhet
samhörighet
säkerhet
välfärd

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt