Hanke
Utvecklingsprojekt - 76610

Näe, kuule, kohtaa! – etsivä vanhustyö Ylivieskassa

Yhteisestä Ovesta ry

28.02.2019 - 31.08.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

KOHDERYHMÄ, TAVOITE: "Näe, kuule, kohtaa! - etsivä vanhustyö Ylivieskassa" -hankkeessa pyritään etsivän vanhustyön keinoin kartoittamaan ja löytämään ne kotona asuvat ylivieskalaiset ikäihmiset, jotka eivät vielä ole lähipalveluiden, tuen tai muun toiminnan piirissä sekä auttaa, ohjata ja neuvoa heitä tarvitsemiensa palveluiden saannissa. SISÄLTÖ: Hankkeessa suunnitellaan, käynnistetään ja pilotoidaan vanhuksiin kohdistuvaa etsivää ja löytävää vanhustyötä yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Samalla kehitetään toimintamallia ja luodaan sellaisia palveluketjuja, joiden avulla voidaan syrjäytymisvaarassa olevat vanhukset joustavammin ohjata ehkäisevän toiminnan pariin. Etsivä työ on työmuoto ja lähestymistapa ihmiseen ja sen lähtökohdat ovat erilaiset kuin palvelussa, johon on itse varattu aika. Yhteiskunta ja julkinen sektori on edelleen päävastuussa palvelujen järjestämisestä, mutta etsivän työn mallia voidaan käyttää tukemaan julkista palvelujärjestelmää. Etsivällä työllä tavoitetaan ja tuetaan yhdessä eri tahojen kanssa kotona asuvia, yksinäisyyttä kokevia vanhuksia (yhteistyössä erityisesti mm. kotihoito ja muut ikääntyneiden palvelut, seurakunta, muut ammatilliset toimijat, hankkeet). Etsivä työ perustuu aina vapaaehtoisuuteen ja kohtaamiseen. Liikkeelle lähdetään siitä, mitä ihminen itse haluaa ja turvataan samalla hänelle palveluiden saatavuutta, edistetään hänen hyvinvointiaan ja tuetaan kotona selviytymistä. Hankkeessa myös rekrytoidaan etsivästä työstä kiinnostuneita vapaaehtoisia ja koulutetaan heitä ystävä-/kaveritoimintaan mm. keskustelu- ja ulkoilukavereiksi sekä pienryhmätoiminnan vertaisohjaajiksi (yhteistyö mm SPR Ystävätoiminta sekä ALVA-hanke (vapaaehtoistoiminnan kehittämis-/koulutus). Hankkeessa työskentelee yksi henkilö.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

76610

Aloituspäivämäärä

28.02.2019

Loppumispäivämäärä

31.08.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

nya tjänster
nätverk
rekreations- och hobbyverksamhet
samhörighet
välfärd
åldrande befolkning

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt