Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 45679

Nagu besökshamn – kvalitet och tillgänglighet

Pargas stad

01.01.2018 - 10.02.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Nagu centrum besöks idag av över 120 000 besökare varje sommar. Servicen och båtplatserna i Nagu centrum utnyttjas därtill i hög grad också av lokalbefolkningen. Sommartid finns det i hamnen för närvarande ca 25 aktiva företag inom servicebranschen som sysselsätter både ett stort antal säsongsarbetare och året-om-arbetare. Bryggorna i besökshamnen i Nagu är idag gamla och i dåligt skick och behöver förnyas. Det finns också behov av att förbättra vattenkvaliteten i området. Målsättningen med projektet är att förnya infrastrukturen och tillgängligheten på båtplatser i besökshamnen, samt att förbättra vattenkvaliteten i hamnbassängen. Servicenivån för övernattande båtgäster i Nagu centrum kommer att höjas avsevärt så att den motsvarar förväntningarna hos både dagens och framtida besökare. Genom att ersätta nuvarande bryggor, som delvis är fasta konstruktioner som påverkar vattenströmmarna negativt, med flytbryggor förbättras vattenkvaliteten i besökshamnens hamnbassäng. Målet är också att skapa flera båtplatser i Nagu centrum, vilket samtidigt betyder flera besökare och en positiv effekt på näringslivet både i hamnen och de närliggande områdena i Nagu. Projektet består av tre delar: Installation av nya flytbryggor, muddring av hamnbassängen och byggande av kajkant i hamnen.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

45679

Startdatum

01.01.2018

Slutdatum

10.02.2021

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner