Projekt
Utvecklingsprojekt - 16433

Naisenergiaa metsiin

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

01.01.2016 - 19.12.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Naismetsänomistaja-hankkeen tavoitteena on neuvonnan, tiedotuksen ja verkostoitumisen avulla aktivoida alueen naismetsänomistajia suunnitelmalliseen metsäomaisuutensa hoitoon ja käyttöön. Tutkimusten ja selvitysten mukaan naisten hallinnoimilla tiloilla tehdään metsänhoitotöitä vähemmän kuin miesten hoitamilla tiloilla ja naiset tekevät miehiä harvemmin itse metsänhoitotöitä. Naismetsänomistajat myyvät puuta hehtaaria ja vuotta kohti jonkin verran vähemmän kuin miehet. Metsäteollisuuden investoinnit lisäävät puuraaka-ainetarvetta, mikä edellyttää metsänomistajilta entistä aktiivisempaa ja suunnitelmallisempaa metsien hoito ja käyttöä. Hankkeen kohderyhmänä ovat ensisijaisesti Etelä-Savon maakunnan alueella asuvat metsää omistavat naiset metsänomistuksen muodosta riippumatta. Naisten omistama metsä voi sijaita joko Etelä-Savon maakunnan alueella tai muualla maassa. Kohderyhmänä on lisäksi pääkaupunkiseudulla asuvat naismetsänomistajat, jotka omistavat metsää Etelä-Savon maakunnan alueella. Naiset ovat kokemusten mukaan innokkaita osallistumaan naisille järjestettyihin metsällisiin tapahtumiin, mutta arkailevat osallistumista tapahtumiin, joissa enemmistö on miesmetsänomistajia. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat metsänhoitoyhdistykset, metsäteollisuusyritykset, metsänhoitopalveluyrittäjät sekä metsäkoulut. Hanke edistää palvelujen tarjoajien ja metsänomistajien keskinäistä kohtaamista ja tekee palveluyrittäjät tutuiksi naismetsänomistajien kanssa tukien täten yritystoiminnan kehittymistä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

16433

Startdatum

01.01.2016

Slutdatum

19.12.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner