Projekt
Lokal utveckling - 285095

Namnskyddsansökningar för Sundomböckling och Sundomrökt fisk

Österbottens Fiskarförbund rf

31.03.2024 - 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Den rökta strömmingen från Sundom, Sundomböcklingen, är en produkt som är känd i hela Finland. Rökugnen och rökningsmetoden som tillverkar Sundomböckling togs fram just i Sundom i början av 1900-talet och skiljer sig från andra fiskrökerier. Idag finns fortfarande rökerier i Sundom som tillverkar Sundomböckling och andra rökta fiskprodukter. Trots att namnet är välkänt i Finland är produktnamnet inte skyddat. Under mer än 30 år har frågan om Sundomböcklingens varumärkning och namnskydd varit på agendan och det har gjorts några försök att sätta i gång med processen. I detta projekt ska vi göra upp namnskyddsansökningar för Sundomböckling och Sundomrökt fisk. Ansökningarna ska följa livsmedelsverkets och EU-kommissionens anvisningar för ansökan om skyddad geografisk beteckning för livsmedel. Avsikten är att Sundom Fiskargille efter projektet lämnar in de färdiga ansökningarna till Livsmedelsverket.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

285095

Startdatum

31.03.2024

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Lokal utveckling

Underåtgärd

3.1 Lokal utveckling

Typ av åtgärd

Lokal utveckling

Åtgärdens specifierare

Lokala utvecklingsprojekt

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner