Projekt
Utvecklingsprojekt - 88524

Närmat i samarbete – Lähiruokaa yhteistyössä

Kimitoöns kommun

01.03.2019 - 11.10.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

"Närmat i samarbete" är ett utvecklingsprojekt där man vill samla närmatsaktörer och tidigare erfarenheter för branschutveckling, samtidigt som man tillvaratar och drar nytta av det lokala, regionens naturliga styrkor. Projektets mål är att åstadkomma nya möten mellan produkter och konsumenter, att skapa nya förutsättningar och verktyg för nya metoder och processer för hur lokala produkter ska hitta fram till konsumenten. I projektet testas olika sätt att åstadkomma dessa möten, som i sin tur bidrar med nya erfarenheter och kunskap. För att konsumenten skall vara motiverad att skaffa lokala produkter behövs ett tillräckligt brett utbud på ett lättillgängligt sätt. Dessutom gärna förberedda och presenterade så, att den slutliga anskaffningen och användningen är bekväm. Detta förutsätter att producenterna och förädlarna samarbetar intimt för att skapa ett utbud som fyller konsumentens behov. För att samarbetet skall vara hållbart i längden måste det generera en ekonomisk nytta som motiverar ett fortsatt självgående samarbete efter projekttiden. I projektet arrangerar konkreta åtgärder, varvade med teoretisk utbildning. Kommentar från tiden för projektplaneringen: Producenterna tyckte att en stor positiv grej med projektet är just det att midsommarmarknaden kan leda till en ny tradition som de själv kan förverkliga i framtiden.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

88524

Startdatum

01.03.2019

Slutdatum

11.10.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Utvecklingsprojekt för produkter, tjänster och processer, experimentell utveckling (60 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner