Hanke
Utvecklingsprojekt - 88524

Närmat i samarbete – Lähiruokaa yhteistyössä

Kimitoöns kommun

28.02.2019 - 30.12.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

"Närmat i samarbete" är ett utvecklingsprojekt där man vill samla närmatsaktörer och tidigare erfarenheter för branschutveckling, samtidigt som man tillvaratar och drar nytta av det lokala, regionens naturliga styrkor. Projektets mål är att åstadkomma nya möten mellan produkter och konsumenter, att skapa nya förutsättningar och verktyg för nya metoder och processer för hur lokala produkter ska hitta fram till konsumenten. I projektet testas olika sätt att åstadkomma dessa möten, som i sin tur bidrar med nya erfarenheter och kunskap. För att konsumenten skall vara motiverad att skaffa lokala produkter behövs ett tillräckligt brett utbud på ett lättillgängligt sätt. Dessutom gärna förberedda och presenterade så, att den slutliga anskaffningen och användningen är bekväm. Detta förutsätter att producenterna och förädlarna samarbetar intimt för att skapa ett utbud som fyller konsumentens behov. För att samarbetet skall vara hållbart i längden måste det generera en ekonomisk nytta som motiverar ett fortsatt självgående samarbete efter projekttiden. I projektet arrangerar konkreta åtgärder, varvade med teoretisk utbildning. Kommentar från tiden för projektplaneringen: Producenterna tyckte att en stor positiv grej med projektet är just det att midsommarmarknaden kan leda till en ny tradition som de själv kan förverkliga i framtiden.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

88524

Aloituspäivämäärä

28.02.2019

Loppumispäivämäärä

30.12.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Utvecklingsprojekt för produkter, tjänster och processer, experimentell utveckling (60 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

korta distributionskedjor
matturism
närproducerad mat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt