Projekt
Utvecklingsprojekt - 26502

Närpes Intelligent Lokal Energi Nät – NILEN

Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy

01.06.2016 - 26.03.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Projektet fokuserar på att åstadkomma lösningar för en intelligent lokal energiproduktion och distribution inom ett kärnlandsbygdsområde som har en hög energiförbrukning inom både el - och värmeenergi. Målet är att I ett samarbete med lokala och externa intressenter inleda och genomföra åtgärder som på ett konkret sätt förverkligar energiproduktion baserat på förnyelsebara energikällor inklusive solenergi och bergsvärme samt åstadkommer en smart energilogistik. Projektet skall föra in en idé med "energikiosk" på den lokala nivån där man kan beakta kalkyleringen av värdet för en egen energiproduktion, energiförbrukning och energilogistik i jämförelse med "extern skötsel/verksamhet".

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

26502

Startdatum

01.06.2016

Slutdatum

26.03.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner