Projekt
Utvecklingsprojekt - 30369

NATTA – Nuori Aktiivinen Tärkeä Toimija Alueellaan

Maskun-Ruskon-Vahdon 4H-yhdistys r.y.

01.09.2016 - 26.06.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Nuorten putoaminen syrjään koulu- ja työelämästä maksaa yhteiskunnalle paljon rahassa mitattuna. Yksilö voi pahimmassa tapauksessa menettää sen voksi sen kaikkein kalleimman eli oma elämnsä. Tähän väliin mahtuu monia tasoja: nuori ei hyödynnä lahjakkuuttaan vaan alisuoriutuu, perheet kärsivät, nuoret ovat yksinäisiä ja vanhemmat ihmiset pelkäävät nuoria. Hankkeen toimenpiteillä on tarkoitus toteuttaa yhdessä syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ja muun yhteisön kanssa tapahtumia, joissa nuoret käyttävät omia taitojaan koko yhteisön hyväksi. Samalla nuoret löytävät iteselleen mielekkään harrastuksen ja parhaassa rapauksessa jatkavat aktiivisina toimijoina myös tapahtumien toteuttamisten jälkeen. Yhteisen tekemisen avulla väestöryhmien välinen yhteistoiminta ja turvallisuudentunne yhteisön sisällä paranevat. Keinoina pyritään luopumaan valmiiksi suunnitelluista malleista ja siirtymään nuorten itsensä ehdottamiin innovatiivi-siin toimintamuotoihin. Toimenpiteet kohdistuvat pääasiassa 13 - 19 vuotiaiseen nuoriin. Mukana ovat myös nuorten asuin- ja toimintaympäristön aikuiset ja yhdistysten aktiivi toimijat.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

30369

Startdatum

01.09.2016

Slutdatum

26.06.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner