Hanke
Utvecklingsprojekt - 121077

Natural Future of Cosmetics – Irish-Finnish collaboration project (Nacos)

Oulun Yliopisto

31.08.2020 - 29.06.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hanke on osa kolmen maan yhteistyönä toteutettavaa kokonaisuutta, jossa suomalaisena partnerina on Oulun yliopiston Mittaustekniikan yksikkö. Irlannista hankkeeseen osallistuu Shannon Applied Biotechnology Centre (ABC) ja Virosta Polli Horticultural Research Centre. Hankkeessa parannetaan luonnontuotealan yritysten alaan liittyvää tietämystä ja mahdollisuuksia koulutuksen, vierailujen ja osaamisen siirron avulla, sekä lisätään luonnontuotteiden vaikuttavuutta osoittavien analyysipalvelujen saatavuutta Suomessa. Hyödyllisiin vaikutuksiin liittyvät tutkimukset ovat erityisen tärkeitä tuotteiden kaupallistamisen ja yritysten kansainvälisille markkinoille pääsyn kannalta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

121077

Aloituspäivämäärä

31.08.2020

Loppumispäivämäärä

29.06.2023

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Internationell

Erityistavoite

3

Asiasanat

Internationell/Internationalisering
Riskhantering
naturprodukter
nätverk
säkerhet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt