Projekt
Utvecklingsprojekt - 42418

Nautakarjatalous kuntoon

Ahlmanin koulun Säätiö sr

01.04.2017 - 02.09.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Nautakarjatalous kuntoon -koulutushankkeella haetaan kotieläintaloudelle uusia, kannattavampia tapoja toimia: pyritään luopumaan panosriippuvuudesta, parannetaan karjatalouden riskienhallintaa ja määrällisten tulosten sijaan määrääväksi tekijäksi otetaan korkea laatu ja kysyntään vastaaminen. Hankkeessa keskitytään tuotannon järkeistämiseen tarjoamalla tiimioppimiseen perustuvaa koulutusta karjatilallisille ja sellaisiksi aikoville. Koulutuksen aihepiirejä ovat nykytilanteen kartoitus, talousosaamisen, tuotanto-osaamisen ja markkinointiosaamisen kasvattaminen sekä riskienhallinta, nautakarjan non-food käyttö ja kumppanuus. Hanketta hallinnoi Ahlmanin koulun Säätiö ja sitä toteutetaan 1.4.2017-31.7.2019.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

42418

Startdatum

01.04.2017

Slutdatum

02.09.2021

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning som riktar sig till små och medelstora företag som är verksamma inom primär jordbruksproduktion eller förädling av jordbruksprodukter eller saluföring (90 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner