Projekt
Utvecklingsprojekt - 75667

Nautatilojen kuivikehuolto

Luonnonvarakeskus

01.07.2018 - 10.01.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Nautatilojen kuivikehuolto -hankkeen yleistavoitteena on kestävyyden, resurssitehokkuuden ja kilpailukyvyn edistäminen ja yhteensovittaminen alkutuotannossa. Hankkeen yksityiskohtaisena tavoitteena on tuottaa uusia ratkaisuja nautakasvattamoiden kuivikehuoltoon, jonka epävarmuus johtaa tällä hetkellä korkeisiin kuivituskustannuksiin ja toisaalta ohjaa rakentamista lämpimiin tuotantoympäristöihin. Jos oljelle ja turpeelle löydetään uskottavia, toimivia ja kustannustehokkaita vaihtoehtoja, tuottajien on mahdollista suunnata uusia rakennusinvestointeja eristämättömiin kasvattamoihin, jotka ovat rakennuskustannuksiltaan lämpimiä kasvattamoja edullisempia sekä useissa tapauksessa parempia eläinten hyvinvoinnin kannalta. Hankealueena on Pohjois-Pohjanmaan maakunta, ja hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ja suorina hyödynsaajina ovat kaikki hankealueen nautakarjatilat. Hanketta toteutetaan ajalla 1.7.2018 - 30.6.2021. Hankkeen toiminta jakaantuu kuuteen työpakettiin, jotka ovat: 1) Peltobiomassojen viljely kuivikekäyttöön, 2) Oljen irtosäilöntä ja varastointi suurissa yksiköissä, 3) Nautojen kuivituskokeet eri kuivikevaihtoehdoilla, 4) Preferenssikokeet naudoilla, 5) Kuivalannan ravinteiden hyväksikäyttö peltoviljelyssä ja 6) Tiedon siirto.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

75667

Startdatum

01.07.2018

Slutdatum

10.01.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner