Hanke
Utvecklingsprojekt - 75667

Nautatilojen kuivikehuolto

Luonnonvarakeskus

30.06.2018 - 10.01.2022

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Nautatilojen kuivikehuolto -hankkeen yleistavoitteena on kestävyyden, resurssitehokkuuden ja kilpailukyvyn edistäminen ja yhteensovittaminen alkutuotannossa. Hankkeen yksityiskohtaisena tavoitteena on tuottaa uusia ratkaisuja nautakasvattamoiden kuivikehuoltoon, jonka epävarmuus johtaa tällä hetkellä korkeisiin kuivituskustannuksiin ja toisaalta ohjaa rakentamista lämpimiin tuotantoympäristöihin. Jos oljelle ja turpeelle löydetään uskottavia, toimivia ja kustannustehokkaita vaihtoehtoja, tuottajien on mahdollista suunnata uusia rakennusinvestointeja eristämättömiin kasvattamoihin, jotka ovat rakennuskustannuksiltaan lämpimiä kasvattamoja edullisempia sekä useissa tapauksessa parempia eläinten hyvinvoinnin kannalta. Hankealueena on Pohjois-Pohjanmaan maakunta, ja hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ja suorina hyödynsaajina ovat kaikki hankealueen nautakarjatilat. Hanketta toteutetaan ajalla 1.7.2018 - 30.6.2021. Hankkeen toiminta jakaantuu kuuteen työpakettiin, jotka ovat: 1) Peltobiomassojen viljely kuivikekäyttöön, 2) Oljen irtosäilöntä ja varastointi suurissa yksiköissä, 3) Nautojen kuivituskokeet eri kuivikevaihtoehdoilla, 4) Preferenssikokeet naudoilla, 5) Kuivalannan ravinteiden hyväksikäyttö peltoviljelyssä ja 6) Tiedon siirto.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

75667

Aloituspäivämäärä

30.06.2018

Loppumispäivämäärä

10.01.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

djurens välbefinnande
effektivare stallgödselanvändning
husdjursproduktion
jordbruk
köttnöt
resurseffektivitet
växtproduktion

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt