Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 171060

Nedervetil vandringsled

Idrottsklubben Myran r.f.

01.07.2021 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Nedervetil vandringsled Föreningarna i byn har en gemensam vision om att få till stånd en vandringsled som i första skedet skall bestå av tre cirkelslingor på 4, 7 och 16 kilometer, som tillsammans utgör basleden på 27 kilometer. Inom de närmaste fem åren har man planer på att utvidga vandringsleden med ytterligare en slinga på 18 kilometer. År 2025 är planen att man har en led på totalt 45 kilometer. Leden är planerad så att man kan i framtiden sammanlänka den med en 5 km förbindelserutt med Karleby stads Perhå å vandringsled på 18,1 kilometer (Vitsar-Lahnakoski-Åivo), Åivo fornminnesstig 4,5 km, Såka friluftsled 10,5. Såka friluftsled sitter ihop med Bast-Brännkärr vandringsled i Nedervetil som är 7 kilometer. Detta fina projekt mellan kommunerna och två landskap skulle erbjuda i framtiden en vandringsled på imponerande 85 kilometer. Vandringsleden ger föreningarna bättre och nya möjligheter att idka och utveckla sina verksamhetsformer som påverkar närmiljön och stöder hälsa och livsmiljö. En förutsättning för projektet är också att uppgöra avtal med alla markägare längs den planerade sträckan. Ledens huvudsakliga målgrupp är byborna, kommuninvånarna och övriga vandringsintresserade i Österbotten. I Nedervetil finns flera idrottsföreningar och motionsgrupper med både löpare och stavgångare, vilka också är en naturlig användargrupp. Nedervetil daghem och skola är exempel på yngre grupper, som kan utnyttja leden i undervisningssyfte för olika tema/friluftsdagar.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

171060

Startdatum

01.07.2021

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.5 Fritid och investeringar i turism

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Investeringar som gäller fritid och turism

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner