Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 203962

Neittamojärvi-yhdistyksen investointihanke

Neittamojärvi-yhdistys ry

01.07.2022 - 30.06.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Niittolaitteiston hankinta, investointihanke. Tavoitteena on järven rehevöitymisen vähentäminen ja veden laadun parantaminen

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

203962

Startdatum

01.07.2022

Slutdatum

30.06.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner