Hanke
Utvecklingsprojekt - 116567

Neljä vuodenaikaa Puumalassa

Puumalan kunta

05.01.2020 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tarkoituksena on lisätä yritysryhmään kuuluvien yritysten asiakasmääriä syksyn ja kevään välisenä aikana. Tällä parannetaan matkailuelinkeinon ympärivuotista kannattavuutta. Kehittämismenetelminä ovat palvelutuotteiden luomiseksi toteutettavat yhteiset tuotteistamistyöpajat, digityöpaja digitaalisten menetelmien testaamiseen ja käyttöönottoon yrityksissä sekä hankkeen aikana luotavien palvelutuotteiden koemarkkinointi valikoiduille kohderyhmille. Yrityskohtaisina toimenpiteinä ovat yrityskohtaisten palvelutuotteiden kehittäminen erityisesti syksyn ja kevään välisenä aikana sekä digitaalisuuden lisääminen eri kanavissa. Uusia menetelmiä testataan koemarkkinoinnilla ja myyntipiloteilla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

116567

Aloituspäivämäärä

05.01.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Hållbar affärsverksamhet
Internationell/Internationalisering
aktivitetsturism
matturism
må bra-turism
produktutveckling
turism
utvecklande av företagsgrupp

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt