Hanke
Utvecklingsprojekt - 35762

Net Working Kvarken

Ab Närpes Dynamo Net Närpiö Oy

30.11.2016 - 25.03.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

År 2005 deltog Dynamo Net i Interreg Kvarken-MittSkandia projektet Digital Bridge Umeå-Vasa för en optisk fiberförbindelse över Kvarken. Redan då var Sverige och speciellt Västerbotten föregångare gällande snabba datakommunikationer på landbygden och mycket inspiration och idéer för att bygga fibernät i Österbotten lånades därifrån. Nu är det åter dags att inspireras och byta idéer och erfarenheter kring hur användningen av nätet kan ökas och bidra till samhällsutveckling. Målsättningen är att knyta nya kontakter och hitta passande samarbetspartners. Syftet är att tillsammans med dessa samarbetspartners göra planer för att forma nytt innehåll och tjänster till nätet som bidrar till en ökad servicenivå, speciellt på sådant som passar landsbygdens behov och struktur. Projektet fokuserar på kontaktsökande i främst Västerbottens och Västernorrlands län och målgruppen är företag, organisationer och offentliga instanser som kan anses ha intressanta produkter och tjänster eller idéer och kontakter till dylika. Efter att projektet avslutats är förhoppningen att det ska finnas färdiga planer att, tillsammans med samarbetspartners, arbeta vidare från kring utveckling av produkter eller tjänster som lämpar sig för kommunikationsnäten på landsbygden.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

35762

Aloituspäivämäärä

30.11.2016

Loppumispäivämäärä

25.03.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.3 Bredbandsinfrastruktur och elektroniska tjänster

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Bredbandsinfrastruktur och e-tjänster, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

datateknik

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt