Hanke
Utvecklingsprojekt - 127194

Niemisjärven kylän historia

Niemisjärven historiayhdistys ry

31.03.2020 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Niemisjärven historiayhdistys r.y. kokoaa ja julkaisee hankkeessa Hankasalmen kunnan Niemisjärven kylän historiaa käsittelevän tietokirjan. Tietokirja tulee pohjautumaan sekä arkistoaineistoihin että kyläläisiltä kerättäviin haastatteluihin, tarinoihin ja heidän yksityiskokoelmiensa aineistoihin. Tällä hakemuksella yhdistys hakee rahoitus palkatakseen hankkeeseen vuodeksi ammattihistorioitsijan, joka kokoaa ja jäsentää aineiston sekä kirjoittaa teoksen. Yhdistyksen hallitus ja aktiivit avustavat ammattihistorioitsijaa työssään keräämällä aineistoja sekä järjestämällä tapahtumia kirjan kokoamisen helpottamiseksi ja julkaistun kirjan markkinoimiseksi. Hanke alkaa huhtikuussa 2020 ja päättyy vuoden lopussa 2022.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

127194

Aloituspäivämäärä

31.03.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

byaverksamhet
kultur

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt