Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 170513

Niesin kyläverkko-hanke

Niesin kyläverkko osk

30.06.2021 - 29.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Niesin väkiluku on 23 henkilöä. Kylässä on vakituisesti asuttuja rakennuksia 16. Niesissä on 75 vapaa-ajan asuntoa. Niesissä asuu muutamia henkilöitä, jotka aikovat aloittaa yritystoiminan edustaen toimialoja matkailu ja hyvinvointipalveluita. Puutteellisten puhelin- ja tietoliikenneyhteyksien takia Niesissä on noussut tahtotila saada kehittyneet ja nopeat viestintäyhteydet. Niesiläiset ovat valmiita tekemään talkootyötä hankkeen etenemiseksi. Valokuituverkon avulla lisätään nykyisten asukkaiden sekä alueelle muuttajien toimintamahdollisuuksia lisääntyvässä sähköisessä toimintaympäristössä. Valokuituverkko tarjoaa mm. paremman mahdollisuuden etäopiskeluun sekä työskentelyyn, tukee yrittäjyyttä ja edistää alueella asuvien työllistymismahdollisuuksia. Antenniverkon kautta lähetettävien kanavien määrä on vähentynyt Lapissa rajusti. Valokuituverkon kautta saatavien Tv-palveluiden määrä tuottaa lisää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa verrattuna Etelä- ja Länsi Suomeen. Tietoliikenne on kehittynyt paljon viimeisten vuosien aikana ja paineet tiedonkulun suhteen kasvavat yhä. Tämä tarkoittaa nopeiden yhteyksien entistä suurempaa tarvetta, vaikka käyttäjän tarpeet eivät muuttuisikaan. Verkkoon rakennetaan yhä suurempia kokonaisuuksia, jotka tarvitsevat nopeita yhteyksiä. Tulevaisuudessa rakentuva 5G-verkko tarvitsee valokuitua levitäkseen Lappiin. Valokuituverkko mahdollistaa siten uuden sukupolven 5G- verkon laajenemisen myös Niesiin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (Elpyminen 2021 - 2022)

Hankenumero

170513

Aloituspäivämäärä

30.06.2021

Loppumispäivämäärä

29.12.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.3 Bredbandsinfrastruktur och elektroniska tjänster

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Bredbandsinfrastruktur och e-tjänster, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt