Projekt
Investeringsprojekt - 288771

Niittokoneen hankinta

Pro Ruokojärvi ry.

- 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen toteuttajana toimii vuonna 2017 Kerimäellä sijaitsevan Ruokojärven kunnostamiseksi perustettu yhdistys Pro Ruokojärvi ry. Yhdistys hankkii käyttöönsä veneeseen kiinnitettävän kaislaleikkurin, veneen keulaan kiinnitettävän keulaharavan sekä akun kaislaleikkuriin. Hankinnan myötä yhdistys toteuttaa omana toimintanaan järven kunnossapidon kannalta oleellisten alueiden järviruokojen niittoa. Näin yhdistys pystyy huolehtimaan Ruokojärvellä jo saavutetusta tilasta vähentyneen järviruokomäärän ja osin tämän myötä lisääntyneen vedenvirtauksen osalta. Lisäksi yhdistyksen jäsenistö voi käyttää välineistöä omien ranta-alueidensa niittoihin ja näin virkistyskäytön lisäämiseen. Hankkeen uskotaan olevan ratkaiseva Ruokojärven saavutetun parantuneen kunnon ylläpitämiseksi. Hankkeesta hyötyy paitsi Ruokojärvi ja sen virkistyskäyttäjät, myös Ruokojärven valuma-alueena Puruvesi. Hankkeen mukaiset hankinnat ja raportointi toteutetaan vuoden 2024 aikana.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

288771

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Glesbygd

Åtgärd

Investeringsprojekt

Underåtgärd

Miljö- och klimatinvestering som genomförs som småskaliga projekt

Typ av åtgärd

Småskaliga projekt

Åtgärdens specifierare

Miljö- och klimatinvestering som genomförs som småskaliga projekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner