Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 110313

Nivala-Puoti

Nivala-Seura r.y.

31.10.2019 - 31.08.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Nivala-Puoti on lähituotemyymälä, josta asukkaat, matkailijat ja liikelaitokset voivat hankkia oman alueen tuotteita kuten käsitöitä, kirjoja, kortteja, puu- ja metallitöitä, koruja, elintarvikeita jne. Kivijalkamyymälän lisäksi tuotteiden tekijöitä ja käyttäjiä palvelee verkkokauppa, jossa asiakaskunta voi laajentua. Lähtituotemyymälä lisää elinvoimaisuutta ja sosiaalista pääomaa. Se mahdollistaa kotiseutuyhdistyksen, työpajasäätiön ja pienyrittäjien työn tunnetuksi tekemisen ja kehittämisen. Toimijat voivat käyttää kotiseutuaineistoa, kuvia ja tarinoita myös uusien tuotteiden kehittämiseen. Myymälä voimii vuorovaikutteisesti, asiakkaat voivat ehdottaa ideoita uusiksi tuotteiksi. Nivala-Puotiin tulee myös matkailuinfo. Esiselvitys lähtituotemyymälästä -hanke tuotti myymälälle liiketoimintasuunnitelman, jossa toimintaidea, liikkeen tavoitteet, tarve ja yhteistyökumppanit kartoitettiin. Nivala-Puoti on uusi palvelu, jota on toivottu ja jolle on yleishyödylliset toimintaedellytykset.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

110313

Aloituspäivämäärä

31.10.2019

Loppumispäivämäärä

31.08.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt